Ga naar de navigatie Ga naar de content Ga naar de footer
Menu

Wat doet Implacademy?

Implacademy is een opleidingscentrum voor bij- en nascholing in de restauratieve en esthetische mondzorg, met als specialisatie: orale implantologie en injectables. Wij bieden praktijkgerichte cursussen, workshops en lezingen voor tandartsen, artsen, specialisten, mondhygiënisten en (preventie)assistenten.

Wij willen je inspireren en nieuwe dingen leren op een plezierige manier en in een ontspannen sfeer.

Meer dan 1000 cursisten volgden al een cursus bij Implacademy. Met ervaren docenten staan wij garant voor de kwaliteit van onze opleidingen. Persoonlijke aandacht staat voorop.

Implacademy ontwikkelt cursussen, volgt de actuele ontwikkelingen in de mondzorg en past haar cursusaanbod hierop aan.

Q-Keurmerk® - KRT 

Implacademy en haar cursussen zijn geaccrediteerd door de stichting Qualiteits Accreditatie-Instituut Tandheelkunde (St. QuAT). De behaalde geaccrediteerde punten, worden door Implacademy ter registratie doorgegeven aan het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT). Lees meer over het Q-Keurmerk® en KRT

CRKBO

Implacademy voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en staat geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Dat betekent dat Implacademy zorgvuldig werkt met gekwalificeerde docenten zowel op didactisch als vakinhoudelijk gebied. Al onze cursussen zijn vrijgesteld van BTW. Lees hier meer over het CRKBO.

Klachtenregeling

Implacademy beschikt over een klachtenregeling waarop je je kunt beroepen.

Samenwerking

Implacademy werkt voor sommige cursussen samen met partners die ons helpen de kwaliteit van onze cursussen te verbeteren. Informatie over onze partners vindt je in de cursus beschrijvingen.

Disclaimer

Hoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt Implacademy geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle informatie wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.